Odborné přednášky - obsah:

 

POSTNEUROINFEKČNÍ HYPERALGICKÝ SYNDROM

 

LÉČBA ATYPICKÝCH BOLESTIVÝCH STAVů

 

GENETICKÉ DISPOZICE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

 

TETOVÁNÍ

 

PLASTIKY VÍČEK