PLASTIKY VÍČEK

 

Plastika víček je poměrně jednoduchý estetický výkon, který spočívá 

ve vytětí nadbytečného kožního laloku, ať už se jedná o horní nebo

spodní víčka.

Při tomto výkonu je třeba ale splnit určité podmínky, pokud má mít

výkon dobrý efekt.

 

1. Operace musí být indikovaná, tedy musí být potřeba. Pokud se provádí

    jen z rozmaru, může být naopak kontraproduktivní, nález se může zhoršit

    ve smyslu nedomykavosti víčka, zbytečného jizvení a vzniku disproporce.

 

2. Výkon není vhodné dělat v letním slunečném počasí a vysokých teplotách,

    které zvyšují riziko pooperačních zánětů a zejména u spodních víček

    zvýraznění jizvy.

 

3. Při výkonu je třeba zajistit normalizaci krvácivosti, tedy pokud pacient  

    užívá antikoagulační léky (tedy léky na  „ředění“ krve), je potřeba je vysadit.        

    V případě vyšší krvácivosti připravit pacienta léky, které krvácivost sníží

    (například Kanavit kapky). Je třeba si uvědomit, že u žen se krvácivost

    výrazně zvyšuje při menstruaci.

 

4. I některá renomovaná pracoviště provádí plastiku obou (horních i spodních)

    víček najednou, ale logicky, pokud má pacient po výkonu zavřít oči

    při otoku, který výkonem vznikne, nelze provézt operaci „co nejtěsněji“,

    takže je potřeba další operace. Ta přijde ne za 10, ale za 2 – 3 roky 

    (pokud provádíme reoperaci víček v krátkém odstupu od první operace), 

    je to většinou u pacientů, kteří měli operovány oboje víčka najednou. 

   

5. Každý pacient musí počítat s tím, že i takováto malá operace má určité

    procento možných komplikací, někdy (tedy většinou) pokud k nim dojde,

    jsou to komplikace přechodné – uvolnění rány, zpomalené hojení, přechodně

    vyšší napětí v ráně nebo relativní asymetrie. Tyto komplikace jsou dobře

    zvládnutelné a často odeznějí samy bez nutnosti další chirurgické intervence.

    Vzácně se ale může vyskytnou třeba porucha nervového zásobení víčkového

    svalu, nebo atypické jizvení (ve víčku bývá opravdu zcela vzácně).  

    Vždy je ale třeba uvážit, zda je operace potřeba.